Đăng nhập/Đăng ký tài khoản

Giao diện chính để truy cập trên Website

Hoặc bạn cũng có thể truy cập theo đường dẫn link sau

Đăng ký tài khoản:

paimonshop.com/register

Đăng nhập tài khoản:

paimonshop.com/login

Quên mật khẩu:

paimonshop.com/password/reset

Điền email đăng ký của bạn và ấn "Reset mật khẩu"

Thư sẽ được gửi tới địa chỉ Email đăng ký của bạn

Thư trông sẽ như thế này

Chú ý: Để tránh việc bên thứ 3 làm giả địa chỉ Email của Paimon Shop, Paimon Shop chỉ yêu cầu thông tin lúc bạn order gói hàng. Và cũng mong quý khách cung cấp thông tin chính xác nhất để tránh những lỗi phát sinh.

Nếu có bất cứ yêu cầu gì về việc trao đổi, mua bán, cung cấp thông tin về tài khoản game, cung cấp thông tin cá nhân,.v.v.v

VUI LÒNG INBOX LẠI VỚI SHOP (Fb.com/PaimonTopup) ĐỂ XÁC NHẬN THÔNG TIN VÀ TRÁNH MẤT MÁT TÀI SẢN!

Last updated